Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie en richt zich op het behandelen van bekken- en bekkenbodemproblemen.  Dit zijn veelal klachten die te maken hebben met plassen, ontlasting, vrijen, pijn- en verzakkingsklachten in de buik, het bekken en/of lage ruggebied.

Bekkenfysiotherapie richt zich op preventieve en curatieve zorg binnen het gehele buik-, bekken-, en lage ruggebied bij vrouwen, mannen, kinderen en ouderen.

Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodemspieren en de bekkenorganen (blaas, baarmoeder en darmen) beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken kan leiden tot een functiestoornis in de bekkenbodemspieren en omgekeerd.

De bekkenbodem bestaat uit een aantal spieren die als een soort hangmat opgehangen zijn aan de onderkant van het bekken. In die spierlaag zitten openingen: aan de voorkant de plasbuis en aan de achterkant de anus. Daartussen bevindt zich bij vrouwen de vagina.

De bekkenbodem heeft een aantal functies:

 • Ondersteuning van de bovenliggende organen: blaas, baarmoeder en darmen.
 • Opvangen van druk die ontstaat in de buikholte: hoesten, niezen, persen, wanneer er iets zwaars getild wordt en sporten.
 • Afsluiten van de plasbuis en anus.
 • Ontspannen om te plassen, te ontlasten en het hebben van gemeenschap.
 • Stabiliseren van het bekken.

De bekkenbodemspieren zijn verbonden met de buik-, bil-, rug- en beenspieren. Al deze spieren kunnen te zwak of te gespannen zijn. Ook kan het zijn dat ze niet op het juiste moment functioneren. Hierdoor kunnen verschillende stoornissen optreden.


Wat doet de bekkenfysiotherapeut?

De bekkenfysiotherapeut houdt zich bezig met:

 • Voorkomen van klachten;
 • Voorlichting;
 • Coachen en begeleiden;
 • Leren herkennen en trainen van de spieren van het bekken;
 • Behandelen.

bekkenfysiotherapie HilkeBij het eerste consult gaat de bekkenfysiotherapeut samen met u op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Dit gebeurt d.m.v. een uitgebreid gesprek met vragenlijst. Er worden vragen gesteld over uw specifieke klacht, tevens worden er vragen gesteld over het functioneren van de andere organen in het bekkengebied. Op deze manier is er ruimte voor uw verhaal en wordt de klacht volledig in beeld gebracht.

In het eerste of tweede consult wordt gestart met uitleg over de anatomie van het bekken en de bekkenbodem. In een volgend consult doen we het lichamelijk onderzoek en het spierfunctieonderzoek. Daarna wordt in overleg met u het behandelplan opgesteld.

In de behandeling komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

 • Meer informatie betreffende de functie van de bekkenbodem in het dagelijks leven en uw specifieke klacht.
 • Adviezen over uw eet-, drink-, en toiletgewoonten.
 • Ontspanningsoefeningen, zowel algemeen als specifiek voor het buik- en bekkenbodemgebied.
 • Behandelen van pijnpunten in het bekkenbodemgebied (uit- of inwendig).
 • Oefentherapie, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de nieuwste technieken en apparatuur (o.a. Myofeedback).
 • Bewustwording van de bekkenbodemspieren.
 • Goed gebruik van de ademhaling.
 • Leren stabiliseren van het bekken.
 • Het geleerde toepassen in uw dagelijkse bezigheden

Specifieke vaardigheden en verrichtingen

De bekkenfysiotherapeut heeft een 3 jarige opleiding gevolgd en kan hierdoor “specifieke vaardigheden uitvoeren en verrichtingen doen”. Bij het onderzoek van de bekkenbodem voelt de fysiotherapeut inwendig naar de functie van de spieren. Dit gaat altijd in overleg met u. Tijdens de menstruatie kan dit niet plaatsvinden. Het inwendig onderzoek bestaat uit (een van) de volgende onderdelen: