Geriatriefysiotherapie

Een geriatriefysiotherapeut is een specialist in de zorg voor kwetsbare ouderen. Hij richt zich op de verbetering en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van ouderen, die te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen. De focus  ligt op bewegen en zo zelfstandig mogelijk functioneren.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen tonen van ouderdom. Men hoeft daarbij niet perse oud voor te zijn.

De therapie bestaat uit oefenen en trainen van de ( dagelijkse) handelingen die problemen geven. Bij pijnklachten wordt de pijn natuurlijk ook aangepakt.

De relatie tussen bewegen en gezondheid is wederkerig. Voldoende beweging leidt tot een betere gezondheid en een betere gezondheid leidt tot meer bewegingsmogelijkheden. Om zelfredzaam te zijn is het noodzakelijk om in staat te zijn zelfstandig te bewegen, eventueel ondersteund met hulpmiddelen.

Bewegen is de kern van de geriatriefysiotherapie.

De behandeldoelen liggen veelal op dit gebied. Daarnaast wordt bewegen gebruikt als middel om andere gezondheidsdoelen te behalen.

 

In de geriatriefysiotherapie ligt het accent niet op ziekte en zorg, maar op behoud en/of herstel van functies en participatie, op zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

De geriatriefysiotherapeut werkt daaraan via het beweeggedrag en een gezonde leefstijl, hierbij dient ook ( indien mogelijk) het zelfmanagement van de client gestimuleerd te worden. Hij begeleidt de client bij het herwinnen en het behoud van bewegingsmogelijkheden, maar biedt ook begeleiding bij de achteruitgang ervan.